Velkommen til

Byvandring
Høyanger

Bli kjent med historia og kulturen til Høyanger gjennom denne digitale byvandringa! Turen tar omlag ein time i roleg rusletempo, og går over 3 kilometer.

Langs ruta ligg det seks punkt der du kan stoppe opp og få vite meir om staden du er på. Sjå brukarrettleiinga under for meir informasjon om korleis du gjennomfører byvandringa.

Start byvandring

Brukarrettleiing

1

Start byvandringa ved byporten i Høyanger.

2

Gje nettsida lov til å finne posisjonen din når du får spørsmål om det. Om du blir nekta tilgang, sjekk om innstillingane på telefonen eller nettbrettet ditt har stadstenester slått på.

3

Følg ruta fram til første punkt. Trykk på punktbildet når du har kome fram, så får du meir informasjon om staden du er på.

4

Bla deg gjennom punktsida, og fortsett vandringa ved å trykke på knappen «Fortsett byvandringa». Gå vidare til neste punkt fram til du har fullført løypa.

OBS: Du kan når som helst gå tilbake til kartet ved å trykke på kartikonet oppe til høgre.

Start byvandring