Mobilinnstillingar

Om byvandringhoyanger.no blir nekta tilgang til din posisjon, sjekk om du har dei rette innstillingane slått på på din telefon eller ditt nettbrett.

iOS (iPhone)

Gå til Innstillingar > Personvern > Stedstjenester. Slå på «Stedstjenester» om det valet er slått av, og pass på at nettlesaren du nyttar (f.eks Safari) har valet «Ved bruk» aktivert i lista med appar.

Android

Gå til Innstillingar > Posisjon. Slå på «Tilgang til min posisjon» om det valet er slått av. Trykk vidare på menyvalet «Posisjon», og pass på at nettlesaren du nyttar (f.eks Chrome) har valet «Tillat bare når appen brukes» eller «Tillat hele tiden» aktivert i lista av appar.

Til framsida