Personvern og cookies

byvandringhoyanger.no vil be om tilgang til din posisjon under bruk. Denne funksjonen er meint å gjere det lettare å navigere på kartet under byvandringa, og posisjonen din vil ikkje lagrast eller delast på nokon måte.

Hei. byvandringhoyanger.no nyttar Google Analytics til å samle inn anonyme data om bruken av nettsida. Dette blir gjort for å skaffe data som lar oss betre løysinga for nye brukarar i framtida. Du kan lese meir om korleis Google samlar inn og nyttar seg av brukarinformasjon via Google Maps her (sida er på engelsk).

Om du har spørsmål om personvern knytt til bruken av byvandringhoyanger.no kan du ta kontakt med Høyanger kommune på telefon 57 71 15 00 eller e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.

Til framsida