Parken – side 4

Punkt 4

Den gamle hovudaksen

I enden av Kloumanns allé møter ein den gamle porten til verket, som arbeidarane brukte som inngang til arbeidsplassen deira, samt kaia i Høyanger, og det gule administrasjonsbygget til Hydro. Tidlegare var det ei bru som gjekk frå byrjinga av Kloumanns allé bort til Sæbøtangen. Her stod bygget Murgården som var eit arbeidarbustadkompleks.

Når arbeidarane skulle på jobb på verket måtte dei gå over brua og gjennom Kloumanns allé for å komme seg til den gamle porten og inngangen til verket. På veg til arbeid kvar dag fekk arbeidarane både sjå og vere ein del av det store klasseskiljet som var i Høyanger. Brua mellom Murgården og Kloumanns allé stod fram til hausten 1971 då den mest dramatiske flaumen som har hendt i Høyanger herja. Ein kan lære meir om Murgården på punktet «Byporten», som kjem seinare i byvandringa.

Parken er i dag i stor grad uendra frå slik den opphaveleg var. I 1993 blei området freda grunna sin kulturhistoriske verdi. Bustadane er enno i bruk som heim for familiar i Høyanger, men tilsette ved Hydro Aluminium har førsterett ved tildeling av bustadar i Parken.


I 1999 gav det lokale bandet Rynka ut songen «Kloumanns Allé» som handlar om ein industriarbeidar som går gjennom paradegata i Parken til og frå jobben på verket.

TilbakeTil kartet

Lukk