Parken – side 5

Punkt 4

Parken er i dag i stor grad uendra frå slik den opphaveleg var. I 1993 blei området freda grunna su kulturhistoriske verdi. Bustadane er enno i bruk som heim for familiar i Høyanger, men tilsette ved Hydro Aluminium har førsterett ved tildeling av bustadar i Parken.

Kjelder:

Byrkjeland, M. & Timberlid, J.A. (2015) Vatnet, verket og byen: Høyanger 100 år – 1915-2015: Bd. 1. 1915-1965. Fagbokforlaget

Byrkjeland, M. & Timberlid, J.A. (2015) Vatnet, verket og byen: Høyanger 100 år – 1915-2015: Bd. 2. 1965-2015. Fagbokforlaget

Timberlid, K. K. (1999, 7.juli) Parken i Høyanger. I Kulturhistorisk leksikon. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Henta 20. juni 2023 frå https://leksikon.fylkesarkivet.no/article/aa832669-815f-49b4-bb6c-f17104a07d02/

TilbakeTil kartet

Lukk